VzQOOS

V@z

s@`@ s@l@ s@eZ s@r@

s@x@ s@r@ s@`@ s m@

s@s@ s@x@ s@e@ s@j@

s@l@ s@j@ s@g@ s@h@